Extra stämma om stadgar 2018

Bellens Fiske Vårds Områdes Förening inbjuder till extra fiskestämma i Bellö Bygdegård onsdag 24 Januari 2018, kl 19:00.

Föreningen bjuder på fika. Välkomna!
Styrelsen

På programmet:

• Beslut om nya stadgar. Skattemyndigheten och banken godkänner inte våra befintliga stadgar och kräver att vi beslutar om nya stadgar. Detta möte kan fatta ett första beslut rörande dessa nya stadgar men för att dessa ska kunna bli föreningens nya gällande stadgar så krävs beslut från två fiskestämmor. Det andra beslutet kan vi fatta på årsmötet i mars 2108. Då de nya stadgarna trätt i kraft kan föreningen få ett organisationsnummer.

• Förslaget till nya stadgar går att läsa som PDF nedan:

Nuvarande stadgar för BFVOF

Utkast nya stadgar 2018