Kräftfiskesäsong 2019

Kräftfisket pågår mellan onsdag 7:e augusti kl. 17:00 till och med 30:e september, med minimimåttet 10 cm på kräftorna.

Kräftfiske är endast tillåtet för de fastighetsägare som innehar fiskerätt enligt: ”Förteckning över fiskerättsinnehavare i sjön Bellen 2015-11-05”

OBS! Fiskekortet gäller ej för kräftfiske.