Årsstämma Bellens Fiske Vårds Områdes Förening 2021

På grund av rådande restriktioner, med anledning av den pågående  pandemin, har vi beslutat att flytta föreningens årsstämma till onsdagen den 8 september 2021. Vi planerar att genomföra den ”fysiskt” men om det inte är möjligt så får vi ta den ”digitalt”.

Den ekonomiska årsredovisningen är färdig. Den som önskar ta del av den var vänlig skicka då ett meddelande till:  Göran Silfverhielm  070-3550107 eller famsilfverhielm (at) gmail.com
Johan Wede 070-2308212 eller johan.wede (at) telia.com så skickar vi ett Pdf dokument.

Under 2020 så ökade fiskekortsförsäljningen via I-Fiske markant men på grund av reserestriktionerna under det gångna året så tappade vi också försäljning till grupper från utlandet som brukar vara här vår och höst.

Styrelsen