Årsstämma Bellens Fiske Vårds Områdes Förening 2021

Bellens Fiskevårdsområdes förening inbjuder till årsmöte 2021 med fiskestämma i Bellö Bygdegård tisdag 21:a september kl.  19:00.

Med anledning av Coronapandemin flyttade vi fram årsstämman som normalt hålls under mars månad. Vi ser nu att vi kan genomföra stämman på ett coronasäkert sätt, men uppmanar alla som känner sjukdomssymtom att stanna hemma. 

På programmet, sedvanliga årsmötesförhandlingar där vi bl.a. behandlar:

  • Fiskekortsförsäljning den gångna säsongen.
  • Utbildningsdagar inom vatten och fiskevård: risvasar, fisketillsyn, fisketurism och regler. Länsstyrelsen.
  • Fortbildning för fortsatt fisketillsyn.
  • Rovfiskeseminarium 

 

Föreningen bjuder på fika.

Välkomna!   Styrelsen.

Tag vara på möjligheten att vara med och påverka, tyck till, kom med idéer på hur vi skall bruka/förvalta Bellen där vi har gemensamma intressen.