Fiskestämma 27 mars 2023

Bellens Fiskevårdsområdes förening inbjuder till årsmöte 2023 med fiskestämma i Bellö Bygdegård måndag 27:e mars kl 18:30.

På programmet, sedvanliga årsmötesförhandlingar och

Karta vilken visar fastighetsgränser i Bellen
Digital djupkarta
Ny serie digitala fiskeböcker
Bygga risvase för bättre yngelproduktion
Fiskekortsförsäljning den gångna säsongen.
Kräftfisket

Föreningen bjuder på fika.

Välkomna!     Styrelsen.

Tag vara på möjligheten att vara med och påverka, tyck till, kom med idéer på hur vi skall bruka/förvalta Bellen där vi har gemensamma intressen.