Ny styrelse vid Fiskestämman 2023

Göran Silvferhielm, Bellesnäs, ordförande
Lennart Gustavsson, Hjältevad, vice ordf.
Johan Wede, Ormanäs, sekreterare
Mats Landén, Ormanäs, kassör
Ulf Carlsson, Ormanäs, ledamot
Saimy Swärd, Hässleberg, ledamot
Pelle Paulsson, Bellesnäs, suppleant
Gunnar Dahlén, Hässleberg, suppleant
Åke Hermansson, Gynnersnäs, suppleant