Fiskeregler

Att tänka på:

 

Fiskekort gäller ej för kräftfiske, angel och ismete. Endast handredskap tillåtet: mete, spinn, fluga, pimpel,
Endast 2 redskap/revar/spön per fiskekort, vid trolling/dragrodd. 4 redskap/revar/spön för ett årskort med gäst.
Återutsätt gärna, skonsamt, gäddor över 80 cm.
Sjösättningsplats för båtar finns invid Bellö badplats , på särskild angiven plats (norra delen av Lilla Bellen).
WC/TC finns vid Bellö badplats. Fiske är tillåtet för de som kan uppvisa giltigt fiskekort. Vid fisketillsyn skall fiskekortet utan vidare anmaning uppvisas för kontrollanten. Även digitala fiskekort ska kunna visas upp. Underlätta kontrollen genom att stanna och ta upp redskapen.

Fiske är också tillåtet för de fastighetsägare som innehar fiskerätt enligt: ”Förteckning över fiskerättsinnehavare i sjön Bellen  2019-12-06.

Ungdom till och med 15 år fiskar gratis i sällskap med fiskekortsinnehavare eller fiskerättsinnehavare.

Fisketillsyn

Johan Wede 070-2308212,
Ulrik Karlborg 070-6823039
Göran Silfverhielm 070-3550107

För att öka trivseln bör hänsyn visas till vid sjön boende och det är en självklarhet att markägare tillfrågas innan man börjar fiska från strand och bryggor. Vi bör också tänka på att det inte är en rättighet, utan en förmån att få fiska och vistas vid denna sjö, och uppträda därefter.

God fiskelycka önskar Bellens FVOF!