Personuppgifter GPDR

Bellens Fiskevårdsområdesförening respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför och skydda dem enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Vi samlar in uppgifter på de som är medlemmar i föreningen. Medlemmar är de som innehar fiskerätt samt har uppgett släktingar som har fiskerätt. Vi har även uppgifter via uthyrning av båtar. 

Som medlem eller annan intressent hanteras dina personuppgifter enligt gällande bestämmelser i de enskilda fallen. Uppgifterna delar vi inte med tredje part. 

Personuppgifterna sparas till dess att åtaganden som behandlingen grundar sig på inte längre kräver behandling. Du har rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Om uppgifterna om dig är ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan även vid sidan av detta begära att dina uppgifter raderas. Kontaktuppgifter för begäran om registerutdrag eller rättelse, ta kontakt med ordföranden.