Fisketips

Fisketips

Bellen sjöarna hyser ett bra bestånd av abborre och gäddfisket kan vara mycket bra. Vanliga metoder är mete, spinn, pimpel.

Att tänka på:
Kräftfisket undantaget
Endast handredskap tillåtet.
Sjösättningsplats för båtar finns invid Bellö badplats, på särskild angiven plats. (Norra delen av Lilla Bellen).
WC/TC finns vid Bellö badplats.

Fisketillsyn:
Johan Wede  070-2308212
Ulrik Karlborg 070-6823039
Göran Silfverhielm 070-3550107

Fiske är tillåtet för de som kan uppvisa giltigt fiskekort och för de fastighetsägare som innehar fiskerätt, enligt: ”Förteckning över fiskerättsinnehavare i sjön Bellen, 2019″.