Fakta

Vadö Foto: Thomas Schmidt

Sjötyp: Måttligt näringsrik klarvattensjö
Areal: 7 km2 (700 ha)
Största djup: 20 m
Medeldjup: 6,2 m (Stora Bellen)
Höjd över havet: 205 m

Fiskarter:
Gädda, abborre, mört, sutare, sik, siklöja, brax, lake, nors, gärs samt signalkräfta.

Fiskevårdsförening:
Bellens FVOF (Bellens Fiske Vårds Områdes Förening).

Sjösättningsplats för båtar finns invid Bellö badplats, på särskild angiven plats. (Norra delen av Lilla Bellen).
WC/TC finns vid Bellö badplats.